Stichtingen lijst

  • 78* - Verenigde stichtingen : LARDINAEL (Jan, van 1490) en HANON (Guillaume-Joseph, van 1757).

  • 79 - Stichting LAVRY (Jean, van 1979).

  • 80* - Stichting LE MIRE, Jan en Joost (van 1611 en 1616).

  • 137 - Stichting Aril LOMBARD (van 1989).

  • 81* - Verenigde stichtingen : LOUYS (Sebastiaan, van 1684) en BRION (Pierre-Joseph, van 1768).

  • 82* - Stichting LUC, Guillaume zogenaamd van Boxtel (van 1606).